„Софарма“ предлага шестмесечен дивидент и откри склад в Молдова

Продажбите през октомври нарастват с 40% на годишна база, с което приходите за десетте месеца се увеличават с 6%

„Софарма“ предлага шестмесечен дивидент и откри склад в Молдова

Централата на Софарма и Доверие обединен холдинг в София Снимка: Софарма АД

(5DOV / DOVUHL) (3JR / SFARM)
Коментари